Ierse overheid moet governance verbeteren, zegt CIPFA

Het Chartered Institute of Public Finance and Accountancy dringt er bij de Ierse overheid op aan maatregelen te nemen om het governance-systeem te veranderen en versterken. Onder andere door elk management team te versterken met een accountant.
CIPFA is volgens eigen zeggen de enige beroepsorganisatie ter wereld, die zich specifiek richt op “professionals in public finance”. De wereldwijd 14.000 leden werken in alle lagen en soorten van overheidsorganisaties, bij toezichthouders en bij accountantskantoren , overal waar “public money needs to be effectively and efficiently managed”.
 
In een advies aan de Ierse overheid stelt CIPFA dat het hoognodig is om iets te doen aan de governance in de Ierse overheid. Vooral, zo luidt het advies, zouden ministeries (afdelings)hoofden minder af moeten rekenen op brave uitvoering van de wet en opdrachten van bovenaf, en meer leiderschap en autonomie moeten bevorderen.
 
Maar ook zouden directies baat hebben bij versterking met onafhankelijk externe deskundigen, zo raadt het rapport.  Als ‘best practice’ wordt gewezen op de de Northern Ireland Civil Service, de ambtenarij van Noord Ierland, waar elk department standaard twee onafhankelijke Board Memebers telt. Dat soort maatregelen, stelt CIPFA, zorgt voor de broodnodige objectiviteit, uitdagingen en (beredre) ervaring in die boards, waardoor zij effectiever opereren.
Naast andere adviezen wil CIPFA ook dat elk management team verrijkt wordt met een ‘qualified accountant’, die de rol op zich neemt om de financiële consequenties van strategische en operationele beslissingen te onderzoek en onderbouwen. Dat zou de garantie geven, dat serieus gekeken wordt naar alle risico’s.
 
Gerelateerde artikelen