Ierland en Nederland onderhandelen over beëindiging bilaterale belastingverdragen

Spaarrichtlijn vervalt, automatische uitwisseling vereist openbreken bilaterale overeenkomsten.
In 2003 heeft de Raad een richtlijn betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling aangenomen (2003/48/EG, de spaarrichtlijn). Die richtlijn had betrekking op de spaarinkomsten, die particulieren uit schuldvorderingen (traditionele rente-inkomsten of vermogenswinsten op schuld­instrumenten) ontvangen, hetzij rechtstreeks of via beleggingsfondsen dan wel via andere intermediaire onbelaste entiteiten. Zij bevatte bepalingen inzake de automatische uitwisseling van informatie over deze spaarinkomsten die worden uitgekeerd door uitbetalende instanties die in een lidstaat gevestigd zijn, aan particulieren die in een andere lidstaat wonen. 
 
Inmiddels is echter Richtlijn 2014/107/EU van kracht, “tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied”. De nieuwe Richtlijn 2014/107/EU  geldt vanaf 1 januari 2016, en lidstaten zullen uiterlijk in september 2017 met de automatische uitwisseling beginnen. Alleen Oostenrijk heeft een jaar uitstel gevraagd en gekregen. 
Om te garanderen dat er in de EU slechts één standaard geldt voor de automatische uitwisseling van inlichtingen, en om situaties te vermijden waarin er twee standaarden naast elkaar worden toegepast, is de eerdere spaarrichtlijn ingetrokken.
 
De Ierse belastingdienst heeft een ‘brief’ uitgegeven over de situatie die nu ontstaat. Rentebetalingen in 2015 vallen nog onder de oude spaarrichtlijn, en aangifte daarvan dient te geschieden vóór 31 maart 2016. 
Vanaf 1 januari 2016 moeten Ierse financiële instellingen ‘due diligence’ onderzoeken starten om rekeninghouders te identificeren, die officieel in een ander land resideren, om deze informatie vervolgens op tijd te delen met de Ierse belastingdienst – opdat deze de gegevens ‘automatisch’ deelt. 
In dat kader komt er een einde aan de bilaterale uitwisselingsovereenkomsten met Jersey en Guernsey voor alle rentebetalingen op of na 1 januari 2016 – voortaan zal alle informatieuitwisseling plaats vinden volgens de CRS. Er zijn nog enkele bilaterale overeenkomsten die beëindigd moeten worden – met belastingparadijsjes als andere ‘dependent territories of the UK’ en ons eigen Nederland.
Daarover zijn wij ‘in onderhandeling’, aldus de Ierse belastingdienst.
 
Gerelateerde artikelen