IASB: nieuwe procedure om praktijkproblemen rond IFRS voor MKB-bedrijven voor te leggen

De International Accounting Standards Board (IASB) biedt MKB-bedrijven de gelegenheid om vragen en problemen over en met IFRS voor te leggen
De issues waarmee ondernemingen ( en hun accountants) komen zullen op een van twee manieren worden behandeld: 
– De vraag wordt doorgesluisd naar de SME Implementation Group (SMEIG), als het gaat om een probleem dat voldoet aan de eisen gesteld in paragraaf 15  van de Terms of Reference and Operating Procedures for the SMEIG. Het gaat dan om een probleem dat verder strekt dan die ene casus, bijvoorbeeld onvermoede bijwerkingen en inconsistenties veroorzaakt, en waarvoor SMEIG een oplossing moet verzinnen
– Het probleem kan ook (na oplossing) door de staf meegenomen worden bij het updaten van de handleiding en  voorlichtingsdocumentatie rond IFRS for SMEs.
 
Details met betrekking tot de nieuwe procedure vindt u hier
Gerelateerde artikelen