IASB legt voorstel voor wijziging verslaggevingsstandaard voor pensioenen voor

De International Accounting Standards Board (IASB) vraagt feedback op een aantal wijzigingsvoorstellen, gericht op betere informatievoorziening voor aandeelhouders en het oplossen van enkele problemen die in de praktijk gerezen zijn.
Als er iets veranderd aan of voor het pensioensysteem van een organisatie, is deze verplicht om alle aannames terzake, bijvoorbeeld over verplichtingen en de fair value van de achterliggende assets, in de boeken te heroverwegen, om de kosten die met de verandering samenhangen te berekenen. 
 De voorgestelde verbeteringen van IAS 19 Employee Benefits specificeren bijvoorbeeld dat de betreffende entiteit verplicht is om altijd de meest recente informatie te gebruiken om de huidige service costs te berekenen, net als de wijzigingen in netto rente vanaf de in werking treding van de veranderingen.
Ook IFRIC 14 IAS 19–The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction – wordt licht aangepast – hierbij gaat het bijvoorbeeld om de rechten van de entiteit om een overschot aan reserves uit het pensioenfonds terug te halen. 
 
Commentaar kan ingediend worden tot 19 october aanstaande. De wijzigingsvoorstellen en verdere informatie zijn hier in te zien.
Gerelateerde artikelen