IASB komt met kleine aanpassingen IFRS voor MKB

De mondiale ‘standard setter’ IASB heeft een aantal wijzigingen voorgesteld in ‘IFRS for SMEs’ op basis van een review van de in 2009 geïntroduceerde standaard.
De belangrijkste wijzigingen betreffen de mogelijkheid voor MKB-ondernemingen om ‘property,plant & equipment”te herwaarderen; en het in lijn brengen met de overige IFRS-eisen van de waardering en rapportage over uitgestelde belastingvorderingen. 
 
Het merendeel van de wijzigingen verheldert bestaande eisen of biedt ondersteunende richtlijnen, zonder dat de kern van de standaard alszodanig gewijzigd wordt. Volgens Hans Hoogervorst, de voorzitter van de IASB, is deze standaard  een ‘opmerkelijk succes’ gebleken, en wordt dezxe nu wereldwijd door miljoenen bedrijven toegepast.
 
De gewijzigde standaard wordt geacht vanaf 1 januari 2017 in werking te treden. Eerder adoptie is toegestaan, mits dat voor 100% gebeurt en niet voor een deel.
 
Gerelateerde artikelen