IAASB herziet ISA 800 – controle stelsels bijzondere doeleinden

De International Auditing and Assurance Standards Board heeft definitief de wijzigingen vastgesteld van de standaard ISA 800 “for auditor reporting on special purpose financial statements”.
De IAASB, opererend onder de  International Federation of Accountants, publiceert vandaag de gewijzigde Internationale controlestandaard 800: Speciale overwegingen –controles van financiële overzichten die zijn opgesteld in overeenstemming met stelsels voor bijzondere doeleinden. Kortweg, in het Engels:  ISA 800 (Revised), Special Considerations—Audits of Financial Statements Prepared in Accordance with Special Purpose Frameworks.
 
Tegelijk komt de Board met ISA 805 (Revised), Special Considerations—Audits of Single Financial Statements and Specific Elements, Accounts, or Items of a Financial Statement – in het Nederlands Internationale controlestandaard 805 ;speciale overwegingen – controles van een enkel financieel overzicht en controles van  specifieke elementen, rekeningen of items van een financieel overzicht.
 
Het onderwerp van deze standaarden is gekoppeld aan de nieuwe/herziene standaarden zoals die door de IAASB in januari 2015 werden uitgebracht, vooral ISA 700 (Revised), Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements, en de nieuwe standaard ISA 701, Communicating Key Audit Matters in the Independent Auditor’s Report. 
 
De wijzigingen in ISA 800 en ISA 805 blijven beperkt tot de rapportage door de controlerend accountants , en veranderen niets wezenlijks aan de onderliggende boekhouding. 
 
Voor meer informatie over de nieuwe wijzigingen zie www.iaasb.org/auditor-reporting.
Gerelateerde artikelen