Huidige jaarverslagen zijn levenloos, nietszeggend en irrelevant

Chartered Accountants Australia and New Zealand publiceren een uiterst kritisch discussiestuk over de toekomst van financial reporting.
Zijn de traditionele jaarverslagen nog wel relevant, in termen van communicatiekracht en verantwoording? Of zijn ze verworden tot een ondoordringbare brei van woorden en cijfers, alleen opgesteld omdat het moet, en alleen te begrijpen voor een kleine groep fijnproevers?  Houdt de financiële verslaglegging wel gelijke tred met de complexe dynamiek van het ondernemen als zodanig? Wat betekent de nieuwe technologie hier? 
 
We dreigen te vervallen tot ‘Zombie Reporting’, zegt de Australisch-NieuwZeelandse beroepsorganisatie in haar nieuwste publicatie  Noise, numbers and cut-through. En daagt het bedrijfsleven uit om hun financiële verantwoording relevanter te maken, meer inhoud te geven en toegankelijker te maken voor investeerders en andere stakeholders. 
 
 “We’re asking the tough questions now about how we communicate better and in a more meaningful way with investors. One thing is certain, we can’t continue with the way listed entities are currently reporting their financials. We’re coming to a cross-roads and we need to be ready. The days of blind reliance on either technology or compliance processes are over. A zombie approach just won’t cut it anymore. We have to encourage active participation to change financial reporting styles.”
 
Gerelateerde artikelen