Hogere straf notaris wegens belastingfraude

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft een notaris een zwaardere straf opgelegd dan Rechtbank Gelderland voor het doen van een onjuiste belastingaangifte, witwassen en valsheid in geschrifte. Zowel het OM als de verdachte waren in hoger beroep gegaan.

De officier van justitie had een gevangenisstraf van 18 maanden en ontzetting uit het ambt van notaris geëist. De rechtbank kwam, rekening houdend met een schending van de redelijke termijn tot een werkstraf van 180 uur. De advocaat-generaal had een voorwaardelijke gevangenisstraf van 10 maanden met een proeftijd van 3 jaar, een verbod om de komende 6 jaar als notaris te werken en een boete van € 25.000 gevorderd.

Het hof is van oordeel dat verdachte in de afwikkeling van een nalatenschap opzettelijk een onjuiste en/of onvolledige aangifte heeft gedaan aan de Belastingdienst. Het ging hierbij om de waarde van een woning die in korte tijd verschillende malen is verkocht tegen een steeds hogere waarde. De verdachte heeft als notaris alle verkoopakten opgemaakt. Ook is bewezen dat de nota van afrekening onder leiding van verdachte valselijk is opgemaakt en dat verdachte wist dat een geldbedrag afkomstig was uit het plegen van belastingfraude en/of het plegen van valsheid in geschrifte. Een gedeelte van dat bedrag was op een rekening van de partner van zijn zuster gestort. Toen de fiscus aan de bij deze zaak betrokken personen om informatie vroeg heeft de verdachte een bijeenkomst georganiseerd waar besproken is op welke – onjuiste – wijze de fiscus zou worden geïnformeerd. Het hof heeft dat als onaanvaardbaar gekwalificeerd.

Het hof is van oordeel dat niet bewezen is dat verdachte heeft deelgenomen aan een organisatie die zich bezighield met het plegen van valsheid in geschrifte, fraude en witwassen. Hij wordt hiervan vrijgesproken.

De verdachte was al eerder door het hof veroordeeld wegens valsheid in geschrift, welke uitspraak ertoe heeft geleid dat de verdachte al uit zijn ambt als notaris was ontzet door de notariskamer van het hof Amsterdam.

Alles afwegende heeft het hof een gevangenisstraf opgelegd van 12 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.

Lees ook:

Gerelateerde artikelen