Hoe het verder gaat met de kwestie box 3

Het is nu aan belastingplichtigen om werkelijk rendement aan te tonen.

In week twee na het vonnis van de Hoge Raad over box 3 klinkt de vraag hoe nu verder. Een officiële reactie van de overheid laat nog bijna twee maanden op zich wachten. Het Ministerie van Financiën trekt acht weken uit om het vonnis van de Hoge Raad te bestuderen.

  • Er komt een geautomatiseerd systeem voor het uploaden van formulieren
  • De bewijslast dat er sprake is van een lager daadwerkelijk rendement ligt bij de belastingplichtige
  • accountants moeten hun klanten aansporen om bewijs te verzamelen die een claim onderbouwen

De verwachting is dat de Belastingdienst een geautomatiseerd systeem gaat inrichten met bijbehorende online formulieren. Daarin kunnen belastingplichtigen, accountants en fiscalisten het werkelijk rendement aangeven als dat afwijkt van het forfaitair rendement, zo verwacht de NBA.

Het is nog maar de vraag of de voorspelde miljardenstrop voor de overheid er gaat komen. De bewijslast dat er sprake is van een lager daadwerkelijk rendement ligt bij de belastingplichtige. Dat zal voor menige belastingbetaler moeilijk worden.

De Belastingdienst hoeft daarnaast alleen rente over een teruggave box 3 te vergoeden als het bedrag van de wettelijke rente meer is dan het bedrag van de belastingvermindering in box 3, aldus de Hoge Raad. Maar dat komt bijna nooit voor.

De NBA roept accountants op om hun klanten aan te sporen om relevante informatie te verzamelen die een claim te onderbouwen over teveel betaald rendement op bezit.

Ook belangrijk is om duidelijk te krijgen voor welke jaren recht bestaat op rechtsherstel. Dit kan al spelen vanaf het jaar 2017, als voor dat jaar een aanslag is opgelegd waarvoor het bezwaar nog loopt. Voor de zogenaamde box 3-beleggers zijn er vanaf 2021 geen definitieve aanslagen meer opgelegd. Voor deze groep is het belangrijk is om aan te tonen dat hun werkelijk rendement in de jaren 2021 tot en met 2023 lager uitkomt dan het geldende forfait voor dat jaar.

Mogelijk komen ook de jaren 2017 tot en met 2020 nog voor rechtsherstel in aanmerking, ook als niet tijdig of geen bezwaar is gemaakt. Bij de Hoge Raad loopt hierover nog een procedure.

Belastingbetalers juichen om torpederen herstelwet box 3

Gerelateerde artikelen