Hoge Raad zorgt voor werk accountants

Gevolgen voor accountants

De recente uitspraak van de Hoge Raad over de spaartaks heeft grote gevolgen voor beleggers en belastingadviseurs. De noodzaak voor beleggers om hun werkelijke rendement te bewijzen, gecombineerd met de complexiteit van ongerealiseerd rendement en de mogelijke afwezigheid van benodigde documentatie, zorgt voor aanzienlijke uitdagingen in de komende periode. Accountants en belastingadviseurs zullen een belangrijke rol spelen in het navigeren door deze nieuwe fiscale landschappen.

  • 1,7 miljoen aangiften herbeoordeling.
  • Bewijslast ligt bij beleggers.
  • Onzekerheid over niet-onderbouwde aangiften.

Accountants en belastingadviseurs staan voor de taak –na de recente uitspraak van de Hoge Raad over de spaartaks om deze juist te implementeren. Beleggers moeten nu aantonen wat hun werkelijke rendement was in de afgelopen jaren. Dit brengt aanzienlijke uitdagingen met zich mee, vooral omdat veel belastingplichtigen mogelijk niet over de benodigde gegevens beschikken.

De Hoge Raad heeft onlangs een baanbrekende uitspraak gedaan over de spaartaks, wat grote gevolgen heeft voor beleggers en belastingadviseurs. De Belastingdienst heeft voorlopig het opleggen van spaartaksen voor de jaren 2021, 2022 en 2023 opgeschort, in afwachting van deze uitspraak. Volgens SRA-bestuurslid Edwin de Witte liggen er momenteel ongeveer 1,7 miljoen aangiften klaar die opnieuw beoordeeld moeten worden.

Bewijslast bij beleggers

Volgens de uitspraak moeten beleggers nu zelf aantonen wat hun werkelijke rendement was op hun investeringen in de betreffende jaren. Dit blijkt in sommige gevallen eenvoudig te zijn, zoals bij aandelenportefeuilles die door banken worden bijgehouden. Echter, voor vastgoed en andere bezittingen kan het veel moeilijker zijn om de benodigde bewijzen te leveren. Veel belastingplichtigen hebben mogelijk niet alle gegevens over de afgelopen jaren bewaard.

Complexiteit van vastgoedbewijzen

Het bewijzen van rendement op vastgoedbezittingen kan bijzonder complex zijn. Dit type investeringen is vaak minder transparant en wordt niet altijd gedetailleerd bijgehouden door financiële instellingen. Edwin de Witte benadrukt dat er veel onzekerheid bestaat over hoe om te gaan met aangiften waarbij de belastingplichtige geen harde bewijzen kan overleggen.

Onzekere toekomst voor aangiften

Wat er precies gebeurt met een aangifte als de belastingplichtige geen harde bewijzen kan overleggen, is momenteel onduidelijk. Volgens De Witte zullen hierover gesprekken moeten plaatsvinden met het ministerie van Financiën. De SRA verwacht dat dit een langdurig en complex proces zal worden, wat de werkdruk voor accountants en belastingadviseurs aanzienlijk zal verhogen.

Liquiditeit en ongerealiseerd rendement

Een ander groot probleem dat uit de uitspraak voortvloeit, is de belastingheffing op ongerealiseerd rendement. Dit betekent dat beleggers belasting moeten betalen over rendement dat ze nog niet in liquide middelen hebben ontvangen. Dit kan vooral problematisch zijn voor beleggers met langetermijninvesteringen, zoals vastgoed, waar de inkomsten niet direct beschikbaar zijn om de belasting te betalen.

Reactie van de belastingdienst

De Belastingdienst heeft bevestigd dat ze momenteel geen nieuwe aanslagen voor de spaartaks opleggen voor de jaren 2021, 2022 en 2023, totdat er meer duidelijkheid is over de uitvoering van de uitspraak. Dit geeft belastingplichtigen enige respijt, maar verhoogt de onzekerheid over hun toekomstige fiscale verplichtingen.

Advies voor belastingplichtigen

Belastingadviseurs raden beleggers aan om zo snel mogelijk hun financiële documentatie te verzamelen en te ordenen. Dit kan hen helpen om voorbereid te zijn op eventuele verzoeken om bewijs van rendement van de Belastingdienst. Het is ook verstandig om professioneel advies in te winnen om te zorgen dat alle benodigde informatie correct en volledig wordt ingediend.

Internationaal perspectief

Internationaal gezien staan andere landen voor vergelijkbare uitdagingen. Bijvoorbeeld in Duitsland is er ook discussie over belastingheffing op ongerealiseerd rendement, wat een brede discussie heeft geopend over de rechtvaardigheid en praktische uitvoerbaarheid van dergelijke fiscale maatregelen, daarover schrijft het Duitse kwaliteitsblad Der Spiegel.

Toekomstige regelgeving

De uitspraak van de Hoge Raad zou kunnen leiden tot wijzigingen in de Nederlandse fiscale regelgeving. Het ministerie van Financiën zal mogelijk nieuwe richtlijnen moeten ontwikkelen om de praktische problemen die uit de uitspraak voortvloeien, aan te pakken. Dit zou ook betekenen dat accountants en belastingadviseurs zich moeten voorbereiden op verdere veranderingen in de wetgeving. [Artikel gaat verder na de volgende alinea]


Als toonaangevende bron voor accountantnieuws, strategieën en inzichten in finance en accountancy, helpt accountantweek.nl accountants, controllers en hoger financieel management om voorop te blijven lopen. Schrijf u daarom nu in voor de heldere, korte en makkelijk leesbare nieuwsbrief van Accountantweek voor een overzicht van al het relevante nieuws, alle unieke en inspirerende (netwerk)evenementen en belangrijkste meningen of volg ons op Linkedin.


Gerelateerde artikelen