HMRC scoort bij incasso nog slechter dan bedrijfsleven

De Britse belastingdienst is de meest onaangename schuldeiser van Groot Brittannië, zo blijkt uit een onderzoek door Citizens Advice.
Her Majesty’s Revenue and Customs staat helemaal onderaan de lijst van schuldeisers, zowel uit overheid als bedrijfsleven, als het gaat om de manier waarop de dienst omgaat met schuldenaren. Er is vooral kritiek op “het volledig gebrek aan empathie wanneer de dienst mensen benadert die echt niet in staat zijn te betalen, of die een meningsverschil met de dienst hebben dat procedureel nog niet afgesloten is”. 
 
Citizens Advice  vergeleek schuldeisers op basis van een zevental criteria , waaronder hoe zij omgingen met disputen, hoe zij trachten tot een betalingsregeling te komen en hoe gemakkelijk of moeilijk het is om met de afdeling incasso in gesprek te komen. 
Nadat alle antwoorden geanalyseerd waren bleek HMRC de slechtste score te krijgen van de deelnemers aan het onderzoek, net boven mobiele-telefoonbedrijven, de Britse boeteninner en het ministerie van Arbeid en Pensioenen (o.a. werkloosheidsuitkeringen). 
De meest gewaardeerde incassopraktijken zijn die van de waterbedrijven en de gemeenten, die blijkbaar erg soepel omgaan met achterstallige lokale belastingschulden. 
De slechtste score van de Belastingdienst betrof de bereikbaarheid voor schuldhulpverleners etc.: 56% klaagt dat zij zelden of nooit iemand te spreken krijgen die mag en kan helpen. Bij de particuliere incasso-loketten is dat maar 5%. Eerdere rapporten stelden al vast dat de telefonische  bereikbaarheid van HMRC onder elke maat is en dat bellers zelden teruggebeld worden..
Wat ook opvalt is dat HMRC, ondanks het feit dat de Financial Conduct Authority uitdrukkelijk stelt dat “schuldeisers niet tot gedwongen incasso mogen overgaan indien niet aangetoond is dat de bezwaren van de schuldenaar niet ontvankelijk zijn” in de praktijk wél tot inning mag overgaan, zelfs al is voor iedereen duidelijk dat er sprake is van een foutieve (te hoge) aanslag en is bezwaar aangetekend.
 
Citizens Advice stelt dat het onaanvaardbaar is als overheidsinstellingen zich niet aan de regels (hoeven te) houden die democratisch zijn vastgelegd in de wet.
 
Gerelateerde artikelen