Het geheim van de internationale belastingontwijking

Het fenomeen dat de laatste tijd veel aandacht kreeg onder de noemer Luxgate wordt vooral veroorzaakt door een groep van 450 multinationals in de vriendelijkste belastingparadijzen, meldt FierceCFO.com. Hoe die multinationals het voor elkaar krijgen? Door ‘profit shifting’ via ‘transfer pricing’.

Volgens FierceCFO.com, dat zich weer baseert op een zeer recent onderzoek (zie www.voxeu.org), zouden internationale belastingautoriteiten en hun beleidsbepalers zich vooral zouden moeten richten op het misbruik dat die multinationals maken van transfer-pricing regimes in de betreffende landen.

Het Voxeu-rapport toont aan, dat 90% van de intra-firm exporten naar landen als HongKong, Ierland, Luxemburg, Singapore en Zwitserland plaats vindt binnen 450 grote concerns. “Het fenomeen ‘profit shifting’ via transfer pricing kan grotendeels opgelost worden door te focussen op een beperkt aantal bedrijven in een beperkt aantal landen.”

Een van de opstellers van het rapport, professor Ronald Davies van university College Dublin, vertelt dat de bevindingen gebaseerd zijn op onderzoek van eenvoudige douanegegevens over de bestemming, verzender en ontvangers. Via een andere bron werd bepaald waar en wanneer het ging om intra-firm transacties.

In het rapport zijn de bedrijven overigens geanonimiseerd. Davies stelt dat het hier niet per se gaat om illegale transacties. “Maar,” zegt hij, “de regelgeving rond transfer pricing is nog zo vaag dat bedrijven die dat willen zelfs zonder de wet te breken maatschappelijk onaanvaardbaar kunnen handelen.” En programma’s als BEPS van de OESO,” zegt hij, “zouden zich beter kunnen richten op een gecoördineerd programma om te zorgen dat bedrijven minder de randen van het juridisch mogelijke opzoeken, dan op het handhaven van wettelijke regels.”

Gerelateerde artikelen