‘Helft gemeenten voldoet niet aan norm betaalgedrag’

VNO-NCW en MKB-Nederland blijven teleurgesteld in het betaalgedrag van gemeenten. In totaal is het percentage rekeningen dat binnen de contractueel overeengekomen termijn wordt voldaan weliswaar gestegen van 77,5 in 2013 tot 84 in 2014, maar nog altijd slaagt de helft van alle gemeenten er individueel niet in om aan de norm (90 procent van de nota's binnen 30 dagen betaald) te voldoen.

Dun & Bradstreet brengt op verzoek van MKB-Nederland al jaren het betaalgedrag van lokale overheden in beeld. Met ingang van dit jaar wordt de inventarisatie uitgevoerd in gezamenlijke opdracht van het ministerie van Economische Zaken, MKB-Nederland en VNO-NCW.

Van alle 393 gemeenten doen Cromstrijen, Asten en Krimpen a/d IJssel het veruit het best. Deze gemeenten hanteerden in 2014 korte betaaltermijnen (20 en 21 dagen) én handelden vrijwel alle betalingen ook binnen die termijn af. Onderaan de ranglijst bungelen gemeenten als Enkhuizen, Alkmaar en Nijmegen, die hun rekeningen gemiddeld pas respectievelijk 56, 52 en 52 dagen na factuurdatum betalen en ook bij lange na niet voldoen aan de norm van 90 procent binnen 30 dagen.

Voorzitter Van Straalen van MKB-Nederland kan niet begrijpen waarom het de helft van alle gemeenten niet lukt om 90 procent van de rekeningen aan het bedrijfsleven ‘gewoon’ binnen 30 dagen te voldoen. ‘Iets anders dan een slechte interne organisatie kan ik in elk geval niet bedenken’, zegt hij. ‘Al is bij eerdere inventarisaties ook wel gebleken dat gemeenten zich er vaak niet eens van bewust zijn dat hun slechte betaalgedrag ondernemers in de problemen kan brengen. Maar inmiddels mag dat toch wel duidelijk zijn. Ja, de economie trekt aan, maar liquiditeit en cash-flow zijn voor veel mkb-bedrijven nog altijd een probleem. Daarbij mag je juist van overheden natuurlijk verwachten dat zij zich aan de wet houden. En die schrijft betalen binnen 30 dagen voor.’

Van de grote steden, de G36, scoren ‘s-Hertogenbosch (gemiddelde betaaltermijn van 48 dagen), Alkmaar en Nijmegen (52 dagen) zeer laag op de ranglijst. De best presenterende grote stad is Leeuwarden op plek 14; de Friese gemeente betaalt de rekeningen gemiddeld binnen 26 dagen.

Gerelateerde artikelen