Grote bedrijven gekort op subsidie elektrische auto’s

Het subsidiepotje voor dit jaar is pas in maart weer gevuld.

Dit jaar is er voor grote bedrijven minder subsidie beschikbaar voor de aankoop van een elektrische bedrijfswagen. Vorig jaar was er nog een tegemoetkoming van tien procent van de aanschafprijs. In 2024 is Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (Seba) voor grote bedrijven verlaagd tot zeven procent.

Voor kleine ondernemers is de subsidie twaalf procent van de cataloguswaarde of de verkoopprijs. Voor middelgrote ondernemingen is het subsidiepercentage tien procent. De maximale subsidie per auto is vijfduizend euro.

Alleen bedrijven die op het moment van aanvragen nog geen definitieve koop- of financial leaseovereenkomst hebben afgesloten, komen voor de subsidie in aanmerking.

Het potje van de subsidieregeling is op dit moment nog leeg. Over 2023 is alles uitgegeven en voor dit jaar is de nieuwe subsidie nog niet beschikbaar. In maart is de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s weer gevuld, zo is de verwachting.

Gerelateerde artikelen