GroenLinks voelt niets voor btw-verhoging

GroenLinks ziet niets in een generieke verhoging van het btw-tarief als onderdeel van de hervorming van het belastingstelsel. Fractievoorzitter Jesse Klaver bracht zondag zijn inzet voor het belastingoverleg naar buiten.

Hij noemt zo’n verhoging van de btw een ‘botte maatregel met veel ongewenste effecten’. Klaver wil de fiscale hervorming betalen door belastingen op milieuvervuiling te verhogen en belastingontwijking van multinationals aan te pakken.

Ook vindt hij dat niet alle opbrengsten van de herziening in lastenverlichting moet worden gestopt. Het moet ook gebruikt worden om de koopkracht van uitkeringsgerechtigden te verbeteren. En een deel moet naar publieke diensten zoals de (thuis)zorg gaan. ‘GroenLinks wil een fundamentele herziening van het belastingstelsel. Wij zitten niet aan tafel om de btw te verhogen, maar omdat we klimaatverandering willen aanpakken, ongelijkheid willen terugdringen en mensen aan een baan willen helpen’, aldus Klaver.

Het kabinet wil in elk geval de lasten verlichten met 5 miljard euro. Andere maatregelen waarover het wil praten is onder meer verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 21 procent, met uitzondering van levensmiddelen. Dat krijgen burgers en bedrijven weer terug door lastenverlichting.

Klaver wil voor 2 miljard euro de energiebelasting verduurzamen en vrachtverkeer, vlees, het bebouwen van open ruimte en het lozen van restwarmte zwaarder belasten. Verder wil hij bedrijfseigenaren meer laten betalen en belastingontwijking door grote bedrijven aanpakken. Dat moet 1 miljard opleveren.

GroenLinks is de eerste partij die haar inzet voor het belastingoverleg bekendmaakt. Het kabinet gaat ook met D66, ChristenUnie en SGP praten over de hervorming. Het kabinet wil het fiscaal systeem vereenvoudigen en de lasten op arbeid verlagen. Zonder steun van de oppositie heeft het kabinet geen meerderheid in de Senaat.

De voorman van GroenLinks wijst er verder op dat varianten voor vergroening en aanpak van belastingontwijking ook zijn terug te vinden in de partijprogramma’s van de PvdA, D66 en ChristenUnie. Geen enkele partij stelt in zijn verkiezingsprogram verhoging van de btw voor, aldus Klaver.

 

(ANP)

Gerelateerde artikelen