Graydon: Gemeenten verdubbelen controle op kredietwaardigheid

Uit onderzoek van bedrijfsinformatiespecialist Graydon blijkt dat het decentralisatieproces bij de gemeenten zorgt voor een groeiende behoefte aan financiële informatie over leveranciers. Van 2013 op 2014 verdubbelde het aantal opgevraagde kredietrapporten door lokale besturen. Daarnaast steeg ook het aantal gemeenten dat beroep gaat doen op deze rapporten. Onder impuls van de decentralisatie zijn het vandaag vooral gezondheids- en welzijnsinstellingen waarover financiële informatie wordt opgevraagd.

Charlotte van Dorp, Senior Accountmanager Graydon: ´Door het decentralisatiesproces, waarbij sinds 1 januari 2015 belangrijke taken in het sociale domein van het Rijk zijn overgeheveld naar de lokale besturen, staan de gemeenten voor een grote uitdaging. Ze worden verantwoordelijk voor het zelfstandig afsluiten van contracten met dienstverleners uit de gezondheidszorg. Deze uitdaging maakt het heel belangrijk dat gemeenten goed geïnformeerd zakendoen: welke aanbieders zijn er op de markt en, nog belangrijker, welke aanbieders kunnen de continuïteit van de zorg het beste waarborgen? Uit ons onderzoek blijkt dat steeds meer gemeenten ook daadwerkelijk op zoek gaan naar die belangrijke financiële informatie. Dat is een goede zaak.´

Het onderzoek dat Graydon heeft uitgevoerd bij 120 Nederlandse gemeenten toont aan dat deze in 2014 gemiddeld dubbel zo veel rapporten opvroegen over hun zakenpartners dan in 2013. In sommige gemeenten nam dit aantal zelfs toe met een vijfvoud. Het aantal lokale besturen dat effectief zakelijke informatie opvraagt over handelspartners, is het afgelopen jaar ook gestegen. Nog opvallender: vroeger werden voornamelijk bouwbedrijven door gemeenten gescreend, terwijl de laatste tijd steeds vaker rapporten over gezondheids- en welzijnsinstellingen worden opgevraagd. Dit is volgens Graydon een rechtstreeks gevolg van de decentralisatie.

Uit de marktmonitor van Graydon blijkt dat heel wat bedrijven uit de gezondheidszorg zich in de gevarenzone bevinden. In de hele sector gezondheidzorg en welzijn is een vijfde van de ondernemingen niet financieel gezond. In de deelsectoren ‘verpleeghuizen’ en ‘welzijnswerk voor ouderen’, gaat het respectievelijk zelfs om 36% en 35% van de bedrijven. Van Dorp zegt hierover: ´Het is belangrijk dat zowel de gemeenten als hun zakenpartners weten waar ze aan toe zijn. De lokale besturen moeten zeker zijn dat ze een contract afsluiten met een financieel gezonde partij. Enkel zo kunnen ze immers de continuïteit van de zorg voor hun inwoners waarborgen. De leveranciers moeten op hun beurt weten wat voor de gemeenten belangrijk is bij een aanbesteding. Aan welke financiële condities moeten ze voldoen om zich als een betrouwbare partner te promoten? Door openheid van zaken te creëren rond de financiële gezondheid én de aanbestedingscondities, kan een vertrouwensvolle lange termijnrelatie worden opgebouwd tussen gemeenten en leveranciers.´

Gerelateerde artikelen