Grant Thornton Ierland: CCCTB voorstel van de EU niet eerlijk

De voorstellen voor een common consolidated corporate tax base (CCCTB) zullen vooral kleinere lidstaten hard treffen

De Europese Commissie stelt met haar common consolidated corporate tax base (CCCTB) voor, de belastbare winst voor bedrijven met een omzet hoger dan 750 miljoen euro per jaar in alle 28 EU-landen op dezelfde manier te berekenen. Dit moet een einde maken aan belastingontwijking door multinationals. Om de fiscale autonomie van de lidstaten overeind te houden, blijven de tarieven vrij.

Grant Thornton Ierland zegt dat het ‘common’ in de CCCTB voorstellen niet zo’n probleem is, maar wel het ‘consolidated’ aspect. Dat zal leiden tot een "major re-allocation" van belastbare winsten,  die de positieve effecten van een laag belastingtarief als dat van Ierland ( 12,5%) feitelijk teniet doet.

‘De CCCTB is een tweesnijdend zwaard,” aldus GT. “ Met ‘common’  wil de EU bewerkstelligen dat in alle lidstaten de winst op dezelfde manier berekend wordt. Maar ‘consolidated’  betekent, dat de winsten die een (multinationale) onderneming boekt, verdeeld worden op basis van een vaste formule, waarin vooral aantallen medewerkers in een land, de lokale omzet en lokale bezittingen een zware rol spelen.

Dat zal tot gevolg hebben, dat relatief kleine landen met kleine markten zoals Ierland (en Nederland!) slechts een beperkt deel van de in de EU gemaakte winst krijgen toebedeeld. En dat haalt de concurrentievoordelen van een lage vennootschapsbelasting effectief onderuit!”

Als voorbeeld noemt GT de farma-sector in Ierland. Een zesde deel van de totale vennootschapsbelasting die Ierland int, ca €700 miljoen, wordt opgehoest door farmaceutische bedrijven. Maar van de totale farma-omzet in de EU wordt slechts 1% in Ierland gerealiseerd.  Als die lokale omzet onder CCCTB bepalend wordt, mist Ierland 80% van die belastinginkomsten, berekende  Chartered Accountants Ireland.

Omdat het nog lang niet zeker is dat de CCCTB-voorstellen ook echt geïmplementeerd worden ( alle lidstaten moeten er mee instemmen) stelt GT voor om met eventuele implementatie maar te wachten. “Laten we eerst zien hoe Europa omgaat met BEPS, dat per slot dezelfde doelstelling heeft, maar dan voor een meer level playing field, namelijk de hele wereld.”

Wat betekent ‘consolidated’ in CCCTB voor de Nederlandse brievenbusfirma’s?

cchdaily

Gerelateerde artikelen