Geen omkering en verzwaring bewijslast wegens onjuiste aangifte

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt in een zaak dat er geen sprake is van omkering en verzwaring bewijslast wegens onjuiste aangifte, omdat deze uit eigen beweging is ingediend.

Een particulier heeft uit eigen beweging de aangifte IB/PVV 2007 ingediend. Hij is veroordeeld voor de handel in dan wel het kweken van hennep. Naar aanleiding hiervan is bij hem een boekenonderzoek ingesteld en heeft de belastinginspecteur een navorderingsaanslag IB/PVV 2007 opgelegd. 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant volgt het standpunt van de belastinginspecteur dat geen sprake kan zijn van omkering en verzwaring van de bewijslast wegens onjuiste aangifte. Er is slechts sprake van het niet doen van de ‘vereiste’ aangifte als de belanghebbende hiertoe is uitgenodigd (artikel 8, lid 1, AWR). Dat is niet het geval.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant verwerpt het standpunt van de particulier dat gegevens uit het strafdossier niet als bewijs kunnen dienen. Door het achteraf verlenen van toestemming door de Officier van Justitie voor het gebruik van gegevens uit het strafrechtelijk onderzoek zijn eventuele formele tekortkoming gedekt, aldus de rechtbank. Rechtbank Zeeland-West-Brabant acht sprake van kwade trouw, zodat de belastinginspecteur bevoegd was om na te vorderen.

De particulier heeft over 2007 € 20.000 aan niet aangegeven inkomsten genoten. De navorderingsaanslag wordt tot dit bedrag verminderd.

(Bron: Fiscanet

Gerelateerde artikelen