Geen cassatie in zaak over vrijgestelde prestaties samenwerkingsverband woningcorporaties

Staatssecretaris Wiebes van Financiën laat weten dat hij niet in cassatie gaat in de zaak over btw-vrijgestelde prestaties van een samenwerkingsverband van woningcorporaties.

Onlangs oordeelde Gerechtshof Den Haag dat een door woningcorporaties opgerichte vereniging die zich bezighoudt met het verdelen van huurwoningen geen voor de omzetbelasting belaste prestaties verricht.

 

Wiebes meldt nu dat hij zijn (pro forma) beroepschrift in cassatie intrekt. In een toelichting stelt de staatssecretaris onder meer dat hij zich kan vinden in de beslissing van het Hof om de door woningzoekenden betaalde inschrijfgelden niet aan te merken als vergoeding voor een door belanghebbende verrichte belaste dienst. “De vastgestelde feiten en omstandigheden – waaronder het functioneren als backoffice organisatie, het fungeren als kassier, het optreden als vertegenwoordiger van de deelnemende woningcorporaties, de zeer beperkte eigen werkzaamheden en het ontbreken van aansprakelijkheid – alsmede de economische realiteit, rechtvaardigen naar mijn mening namelijk het oordeel dat belanghebbende geen rechtsbetrekking is aangegaan met de woningzoekenden met betrekking tot de inschrijving en in zoverre kan belanghebbende dan ook niet als prestatieverrichter jegens de woningzoekenden worden aangemerkt,” aldus Wiebes.

Gerelateerde artikelen