Geen btw-aftrek op consumpties personeel tijdens vaktechnisch overleg

De btw op de aan werknemers tijdens vaktechnische overleggen en cursussen verstrekte spijzen en dranken is niet aftrekbaar op grond van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968, zo oordeelde rechtbank Noord-Holland onlangs.

De zaak was aangespannen door een internationaal opererend kantoor met advocaten, notarissen en fiscalisten. Het kantoor houdt wekelijks vaktechnische overleggen tijdens de lunchpauze of buiten de reguliere kantoortijden, zodat de werknemers zoveel mogelijk declarabele uren kunnen maken en het contact met de cliënten zo min mogelijk hinder ondervindt. De vaktechnische overleggen worden in beginsel georganiseerd per afdeling (juridische discipline) en duren gemiddeld één à twee uur.

Ook vinden op het kantoor cursussen plaats om te voldoen aan de eisen van permanente educatie die de verschillende beroepsorganisaties stellen en worden in voorkomende gevallen bij belangrijke ontwikkelingen extra bijeenkomsten gehouden. De werknemers zijn verplicht om aan de bijeenkomsten deel te nemen.

Tijdens de bijeenkomsten verstrekt het kantoor spijzen en dranken aan de deelnemende werknemers. Deze worden geserveerd in de vergaderruimte die voor de bijeenkomst wordt gebruikt en worden verzorgd door een cateringbedrijf. Het betreft eenvoudige maaltijden, meestal broodjes met beleg, voor € 5 à € 10 per persoon. Het kantoor heeft een bedrijfskantine waar werknemers tijdens de lunchpauze, maar ook voor ontbijt en diner, maaltijden tegen betaling kunnen krijgen. Het staat de werknemer vrij om zelf voor een maaltijd te zorgen.

Het kantoor bracht de btw op de verstrekte spijzen en dranken in aftrek. De fiscus was echter van mening dat de aftrek niet kon en legde een naheffingsaanslag btw op.

Rechtbank Noord-Holland oordeelde dat de btw op de verstrekte spijzen en dranken op grond van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA) niet in aftrek komt. De rechtbank vindt dat de aftrek van btw op spijzen en dranken aan het personeel is uitgesloten, ongeacht de vraag of het zakelijk of persoonlijk karakter voorop staat.

• ECLI:NL:RBNHO:2015:243

Gerelateerde artikelen