Geen btw verschuldigd over prijzengeld paardensport

Onlangs oordeelde het EU Hof van Justitie dat er geen btw verschuldigd is over het prijzengeld dat met paardensport is behaald.

Het EU Hof oordeelde dat het deelnemen aan een dergelijke wedstrijd geen prestatie onder bezwarende titel is en dat om die reden eventueel gewonnen prijzengeld niet belast kan worden met btw.

Volgens Countus betekent deze uitspraak voor de praktijk dat over prijzengeld gewonnen na 10 november geen btw is verschuldigd. “Dit geldt naar onze mening zowel voor prijzen gewonnen bij wedstrijden in de draf- en rensport als voor prijzen bij dressuur- en springwedstrijden. Voor prijzen gewonnen in aangiftetijdvakken die nog niet onherroepelijk vaststaan kan naar onze mening bezwaar tegen de eigen aangifte worden gemaakt. Dit betreft in ieder geval de aangiften over de maand oktober 2016 en in sommige gevallen de aangiften over het derde kwartaal (jul t/m sept) waarvoor de termijn van zes weken voor het indienen van bezwaar nog niet is verstreken,” aldus Countus.  

Gerelateerde artikelen