Geen aftrek WBSO-geld van EFRO-loonkostensubsidie

Het ministerie van EZ heeft bepaald dat de fiscale stimuleringsmaatregelen zoals de WBSO (en voorheen RDA) niet meer in mindering gebracht moeten worden op de EFRO-subsidie. De maatregel gaat direct in met terugwerkende kracht voor EFRO-projecten uit de programmaperiode 2014-2020.

Dit meldt PNO Consultants op basis van berichtgeving door managementautoriteit OP-Oost.  PNO heeft deze maatregel al eerder, samen met andere deskundigen, bepleit voor de rechter. “De huidige ontwikkeling juichen wij dan ook van harte toe. De maatregel heeft zowel invloed op verleende projecten als toekomstige aanvragen. Voor toekomstige aanvragen geldt dat fiscale stimuleringsmaatregelen niet van tevoren worden afgetrokken van de subsidiabele kosten. Voor lopende projecten geldt dat u fiscale kortingen die al zijn toegepast, kunt laten herstellen. Als u WBSO, (voorheen) RDA of andere fiscale stimuleringsmaatregelen in mindering hebt gebracht op uw subsidie, dan raden wij u aan om dat nu te melden aan de management-autoriteit. U kunt dit ook bij een tussenrapportage doen,” aldus PNO.

Het ministerie van Economische Zaken heeft haar besluit als volgt gemotiveerd: voor de berekening van het uurtarief bij EFRO-projecten is sprake van vaste opslagpercentages voor sociale lasten en overhead. Alleen wanneer WBSO-voordelen onderdeel uitmaken van de Integrale Kosten Systematiek zou de WBSO automatisch in mindering moeten worden gebracht. Maar omdat die optie onder de huidige EFRO-regelgeving niet is toegestaan, hoeven de WBSO en de andere fiscale stimuleringsmaatregelen niet op de EFRO in mindering te worden gebracht.

PNO: “Bij navraag of deze maatregel alleen geldt voor de regio Oost is ons verzekerd dat de maatregel voor alle regio’s in Nederland geldt. Wel is het nog afwachten hoe de verschillende regio’s dit zullen oppakken. Ook is nog niet duidelijk wie juridisch gaat borgen dat minderingen op een fiscale stimuleringsmaatregel met terugwerkende kracht worden hersteld, en op welke manier dat gaat gebeuren.”

 

(PNO)

Gerelateerde artikelen