Gebruik fiscale regelingen WBSO en RDA blijft toenemen

De belangstelling van het Nederlandse bedrijfsleven voor de fiscale regelingen WBSO en RDA die Research & Development (R&D) bevorderen, blijft onverminderd groot. De jaarcijfers over 2014 van de WBSO en RDA uit het rapport ‘Focus op speur- en ontwikkelingswerk’ laten voor het zevende jaar op rij een toename zien van het aantal bedrijven dat gebruik maakt van de R&D-regelingen. Via deze fiscale regelingen van het ministerie van Economische Zaken kunnen ondernemers hun kosten voor R&D verlagen.

Het aantal bedrijven dat gebruik maakt van de WBSO en de RDA is in 2014 gegroeid tot totaal 22.970, ten opzichte van 22.640 in 2013. Van de WBSO-bedrijven maken 16.620 bedrijven (72%) eveneens gebruik van de RDA. Mkb-bedrijven vormen met ruim 97% de grootste groep gebruikers van de WBSO en de RDA.

€6,6 miljard voor Research & Development
 
Het Nederlandse bedrijfsleven had in 2014 plannen ingediend om  € 6,6 miljard aan Research & Development, ook wel bekend als Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O), uit te geven. Innovatieve ondernemers maken vooraf een schatting van hun R&D-werkzaamheden en melden achteraf wat zij daadwerkelijk aan R&D-werkzaamheden hebben uitgevoerd. In 2014 hadden deze bedrijven plannen ingediend om bijna € 4 miljard aan loonkosten (WBSO) en € 2,6 miljard aan andere R&D-uitgaven (RDA) uit te geven. Vanuit de WBSO levert dit bedrijven een voordeel op van naar schatting € 781 miljoen. Het geschatte netto-voordeel vanuit de RDA bedraagt naar schatting  € 252 miljoen. Evenals in voorgaande jaren zijn Noord-Brabant en Zuid-Holland de provincies waar de meeste R&D-plannen worden gemaakt. De industriesector is  daarnaast de  sterkst vertegenwoordigde sector. 

Fiscale stimulering R&D

Via de fiscale regelingen WBSO  en RDA stimuleert het ministerie van Economische Zaken ondernemers om meer te investeren in Research & Development. Ondernemers die gebruik maken van de WBSO en RDA kunnen hiermee hun kosten voor R&D verlagen. De WBSO verlaagt de loonkosten, de RDA levert een extra aftrekpost op voor andere kosten en uitgaven van R&D-projecten (bijvoorbeeld voor prototypes of onderzoeksapparatuur). De WBSO doet wat hij beoogt: de private loonuitgaven aan speur- en ontwikkelingswerk bevorderen. Bedrijven geven als gevolg van de WBSO gemiddeld tussen de 1,55 en 1,99 euro extra aan speur- en ontwikkelingswerk (S&O) uit.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de WBSO en de RDA uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Het jaarbericht WBSO en RDA 2014 ‘FOCUS op speur- en ontwikkelingswerk’ is te vinden op www.rvo.nl/subsidies-regelingen/wbso-en-rda.

Gerelateerde artikelen