GBNED: Nieuw rapport Salaris- en HRM-software 2016/2017

Vandaag is de nieuwe ‘Gids Salaris- en HRM-software 2016/2017’ van onderzoeksbureau GBNED verschenen, met daarin het uitgebreide aanbod van salaris- en HRM-toepassingen.

GBNED heeft al vaker het afzonderlijke aanbod van salarissoftware in kaart gebracht met als constatering dat salarissoftware vandaag de dag verder gaat dat alleen salarisberekeningen op basis van de vele cao’s die ons land telt en het aanzienlijk aantal belastingregelingen. Salarissoftware biedt vandaag de dag steeds vaker HRM-functionaliteit, zoals verzuimregistratie, verlofregistratie en wagenparkbeheer. In steeds meer gevallen kan zelfs gesproken worden van volwaardig geïntegreerde salaris- en HRM-software.  

Met de nieuwe ‘Gids Salaris- en HRM-software 2016/2017’ biedt GBNED inzicht in het complete spectrum van toepassingen op het gebied van salaris- en HRM-software, te weten:

•         Zelfstandige salarissoftware;

•         Geïntegreerde salaris- en HRM-software;

•         Zelfstandige HRM-software;

•         Toepassingen die zich richten op slechts een of enkele aspecten, zoals verzuimregistratie of Competentiemanagement.

De gids besteed ook aandacht aan gerelateerde onderwerpen, te weten:

•         Cloud computing; met uitleg van de belangrijkste begrippen en speciaal aandacht voor ‘Employee self services’ (ESS).

•         Elektronische gegevensuitwisseling; gericht op de loonaangifteketen, maar ook op andere instanties, zoals pensioenfondsen.

•         Data-analyse; gericht op de XML Auditfile salaris en de mogelijkheid van dashboards. 

In deze eerste uitgave van de gids zijn ruim 40 toepassingen in kaart gebracht waarvan ruim 30 toepassingen betrekking hebben op in elk geval salarissoftware, al dan niet gecombineerd met HRM-functies.

Bij salarissoftware lijkt het belangrijkste selectiecriterium de ondersteuning van cao’s en belastingregelingen te zijn. Zo ondersteunt niet alle salarissoftware regelingen voor de bouwsector en uitzendbureaus. Als het gaat om HRM-functies ondersteunt salarissoftware in de meeste gevallen een zekere vorm van ziekteverzuim, verlofregistratie en urenregistratie. Maar ook functies als personeelsplanning en wagenparkbeheer behoren steeds meer tot de bagage van dergelijk oplossingen. Mede door de opmars en mogelijkheden van cloud computing lijkt Employee self services ook steeds meer gemeengoed te worden bij zowel salaris- als HRM-software. Door dit laatste worden taken verlegd van de salarisadministrateur en de HR-functionaris naar de medewerker zelf.

Duidelijk achter blijft de ondersteuning van de ‘Auditfile Salaris’ (XAS) en dat is opmerkelijk te noemen. Bij boekhoudsoftware kennen we de tegenhanger ‘Auditfile Financieel’ (XAF) die in nagenoeg alle MKB-boekhoudsoftware standaard aanwezig is. 45% van de leveranciers van salarissoftware heeft aangegeven de XAS (nog) niet te ondersteunen. Voor meer informatie over de Auditfiles wordt verwezen naar www.xmlauditfiles.nl.       

De complete ‘Gids Salaris- en HRM-software 2016/2017’ telt ruim 200 pagina’s en bevat, naast een inleiding en enkele thema’s, een handige softwarematrix en per oplossing een specificatie van aangeboden functionaliteit. De gids is hier gratis beschikbaar.

Gerelateerde artikelen