Gaat ons land als EU voorzitter echt prioriteit geven aan BEPS?

Het Nederlandse voorzitterschap bestaat vooral uit toekijken, en de eigen positie beschermen.
Wiebes zei het in oktober vorig jaar nog als volgt: “De aanbevelingen uit het BEPS-project zijn erop gericht om beter belasting te kunnen heffen daar waar waarde wordt gecreëerd. Nederland zal actief meewerken aan – gezamenlijke – invoering van de aanbevelingen. Die aanbevelingen doen geen afbreuk aan de sterktes van het Nederlandse vestigingsklimaat. De deelnemingsvrijstelling, het uitgebreide verdragennetwerk en het geven van zekerheid vooraf door de Belastingdienst, blijven hoekstenen van het Nederlandse vestigingsklimaat.”
 
Volgens Taxnews.com vandaag gaat Nederland daarentegen "als voorzitter prioriteit geven aan de bestrijding van belastingontduiking door ondernemingen in de EU”, althans tot eind juni aanstaande.  
In de officiële plannen die onze regering presenteerde staat dat wij  met dat doel “ons best zullen doen de fiscale transparantie in de EU te vergroten, waarbij we ons baseren op het pakket maatregelen en voorstellen van het BEPS-project van de OESO”.  
 
Dat wil dus zeggen, verwacht of gevreesd wordt dat de Commissie in het komend half jaar een eerste voorstel zal doen om die aanbevelingen te vertalen naar Europese wetgeving. En oh ja, de Commissie zal ook “verder praten over het idee van een minimale effectieve belastingheffing in de Interest and Royalties Richtlijn.”
 
Voor eind juni zal de Commissie wellicht ook komen met een actieplan om effectiever BTW te heffen over grensoverschrijdende transacties, lees BTW heffen over aankopen via e-commerce.  En Nederland zal denken over belastingheffing op digitale diensten en producten, "als daar tijd voor gevonden wordt”.
Ook zal er een gesprek komen over voorstellen rond een Financial Transactions Tax, maar alleen “als de lidstaten die ervoor gekozen hebben om op dit terrein nauwer samen te werken het eens worden over een voorstel rond een mogelijke richtlijn op dit terrein”.
 
Verder staan we als Nederland voor een sterk Europa, in de mondiale concurrentie. En Ard van der Steur is graag bereid om overeenstemming te bevorderen tussen het EP en de Europese Raad over een richtlijn voor aandeelhoudersrechten.
In reactie op de oproep van het EP om te komen tot country-by-country reporting was zijn reactie zuinigjes dat “Nederland wacht op een impact assessment van de Commissie, die misschien wel in het eerste halfjaar van 2016 verwacht mag worden.” Ook over het moderniseren van copyright denkt van de Steur “dat daar snel de eerste gesprekken over begonnen zullen worden.”
 
We hoeven van Rutte c.s. dus weinig echte initiatieven te verwachten…
Gerelateerde artikelen