FRC tevreden na eerste ervaringen met uitgebreid controleverslag

De Financial Reporting Council in Groot Brittannië is blij dat accountants meer inhoud gegeven hebben aan hun controleverslagen, conform de nieuwe rapportage-eisen.
Volgens het  Extended auditor’s reports: A review of experience in the first year, gisteren gepubliceerd door de FRC, hebben controlerend accountants in het VK niet alleen voldaan aan de eis om duidelijker te vertellen wat en hoe zij gedaan hebben tijdens de controlewerkzaamheden. Vaak zijn zij zelfs nog verder gegaan dan zij volgens de nieuwe rapportage-eisen verplicht zijn.
 
“Het is bemoedigend te zien hoe innovatief en divers de verschillende kantoren hier mee omgegaan zijn,” aldus de toezichthouder. 
 
Belangrijke verbeteringen werden geconstateerd in bijvoorbeeld de gehanteerde materialiteitsbenchmarks, de rapportages aan auditcommssies, gedetailleerder informatie over geconstateerde risico’s, uitleg over de reikwijdte van de audit en: het verslag beginnen met de eindopinie van de controlerend accountant in plaats van die te verstoppen helemaal aan het eind van zijn verslag.
 
Toch bijven er mogelijkheden om dat controleverslag nog verder te verbeteren. Zo suggereert de toezichthouder om nog meer de bedrijfsspecifieke risico’s uit te diepen, en duidelijk te maken wat de keuze van materialiteitsbenchmarks betekent voor de scope van de controle.
Het volledige rapport kan ingezien worden via de site van de FRC
Gerelateerde artikelen