Flinke extra aanslag dreigt door wijziging rentepercentages box 3 

Vraag nog deze maand een aanpassing van de voorlopige aanslag IB 2023.

Belastingplichtigen die in 2023 box 3-vermogen hadden en de aangifte IB 2023 na deze maand willen indienen, doen er toch goed aan om de voorlopige aanslag IB aan te passen. Dat geldt voor degenen die voor 8 maart een voorlopige aanslag opgelegd kregen. Dit advies is omdat de definitieve forfaitaire rendementspercentages voor bank- en spaartegoeden en voor schulden flink afwijken van de voorlopige forfaitaire rendementspercentages.

De NBA heeft dat advies aan de achterban gecommuniceerd. Aanpassing van de voorlopige aanslag IB onnodige belastingrente besparen.

De aanbeveling is het gevolg van een overleg eind vorige week tussen accountants, fiscalisten en administratieconsulenten met het ministerie van Financiën. De definitieve vaststelling met terugwerkende kracht naar 1 januari 2023 van het forfaitair rendement voor bank- en spaartegoeden en schulden in box 3 stond daar op de agenda.

Bij het opleggen van voorlopige aanslagen IB 2023 hanteerde de Belastingdienst voor box 3 een voorlopig forfaitair rendement van 0,36 procent voor spaartegoeden en 2,57 procent voor schulden. Eind januari 2024 maakte staatssecretaris Van Rij de definitieve percentages in 2023 bekend. Voor bank- en spaartegoeden werd die bijna drie keer zo hoog: 0,92 procent. De belasting voor schulden valt iets lager uit: 2,46 procent.

Het gevolg is dat belastingplichtigen over het verschil met de oorspronkelijke voorlopige aanslag belastingrente van 7,5 procent per jaar moeten betalen. Dit kan als de aangifte IB 2023 vanaf 1 mei 2024 wordt ingediend én er niet voor die tijd om een wijziging van de voorlopige aanslag IB 2023 is gevraagd.

 

Gerelateerde artikelen