Fiscus weet niet welke berekeningen kinderopvangtoeslag 2014 gebaseerd zijn op onjuiste gegevens

De Belastingdienst heeft geen inzicht in welke berekeningen van de kinderopvangtoeslag 2014 gebaseerd zijn op onjuiste gegevens.

Bij de beoordeling van de voorschotten kinderopvangtoeslag 2014 heeft de Belastingdienst/Toeslagen gebruik gemaakt van aangeleverde gegevens door kinderopvangorganisaties. In een aantal gevallen blijken deze gegevens onvolledig of onjuist. Daardoor heeft een aantal ouders een onjuiste definitieve berekening kinderopvangtoeslag 2014 ontvangen. ‘Eerste prioriteit ligt nu bij herstel van deze situatie voor ouders,’ aldus de Belastingdienst.

Geen inzicht

De Belastingdienst zegt geen inzicht te hebben in welke berekeningen gebaseerd zijn op onjuiste gegevens. Daarom vraagt de dienst ouders deze gegevens te controleren en een bezwaar in te dienen wanneer de gegevens onjuist zijn. In Mijn toeslagen kunnen ouders zien welke gegevens de Belastingdienst heeft gebruikt.

Bezwaar maken

Voor het indienen van het bezwaar kan het formulier Bezwaar definitieve berekening toeslag gebruikt worden. Het formulier is ontwikkeld om mensen te helpen bij het indienen van een bezwaar tegen de definitieve berekening van de toeslag. Op deze manier zorgt de fiscus ervoor dat de benodigde informatie voor een versnelde behandeling bij de Belastingdienst/Toeslagen binnenkomt.

Uitstel van betaling

Nadat het bezwaar ontvangen is, verleent de Belastingdienst automatisch ‘uitstel van betaling’. Dat betekent onder andere dat het bedrag (nog) niet terugbetaald hoeft te worden en dat (voorlopig) geen verdere terugvorderingsmaatregelen worden genomen.

Gerelateerde artikelen