Fiscus vraagt aan gestaakte ondernemingen onterecht om opgaaf ‘betalingen aan derden’

De Belastingdienst heeft per brief aan gestaakte ondernemingen en overleden ondernemers onterecht opgaaf van 'betalingen aan derden' gevraagd.

“Door de Belastingdienst zijn uitnodigingen verzonden om opgaaf te doen van betalingen aan derden. Door een onjuiste selectie zijn er uitnodigingen verzonden aan ondernemingen die voor 01-01-2015 zijn gestaakt en aan ondernemers die voor die datum zijn overleden. In deze gevallen hoeft er niet op de uitnodiging gereageerd te worden,” aldus de fiscus.

Gerelateerde artikelen