Fiscus voorbereid op zeperd met schrappen LKV bij overnames

Aanwijzingen voor als de Hoge Raad het loonkostenvoordeel toch intact laat.

Officieel gaat de Belastingdienst er nog steeds van uit dat   een loonkostenvoordeel (LKV) voor een werknemer niet naar overgaat als een bedrijf wordt overgenomen. Nu sorteert de fiscus echter nadrukkelijk voor op een uitspraak van de Hoge Raad. De rechters draaien het afschaffen van de overdracht van LKV bij een overname mogelijk weer terug. Mogelijk komt daarover dit voorjaar een uitspraak.

De Belastingdienst geeft daarom nu aanwijzingen over het aanvragen van het LKV aan werkgevers die in of na 2020 een bedrijf overnamen.

  1. Ga na welke van deze werknemers op het moment van de overgang een geldige doelgroepverklaring hebben voor de dienstbetrekking met de overdragende werkgever. In deze doelgroepverklaring staat op welk LKV de werkgever voor de werknemer recht heeft en vanaf wanneer.
  2. Zorg ervoor dat u die doelgroepverklaring of een kopie daarvan krijgt. Bewaar deze doelgroepverklaring of kopie bij uw loonadministratie. Op de doelgroepverklaring staat de naam van de overdragende werkgever.
  3. Ga na voor welke aangiftetijdvakken in 2023 en 2024 de doelgroepverklaring nog geldig is. Voor die tijdvakken geldt:
  • Is het aangiftetijdvak verstreken? Stuur dan een correctiebericht in voor dat aangiftetijdvak. Vraag daarin het LKV aan waar u mogelijk recht op hebt.
  • Is het aangiftetijdvak nog niet verstreken? Vraag het LKV dan aan in de aangifte loonheffingen.

De Belastingdienst voegt er nog wel aan toe dat tot die tijd het offiiciële standpunt telt: de overgang van LKV gaat bij fusie of overname niet mee naar de nieuwe werkgever.

Gerelateerde artikelen