Fiscus gaat coronaschuld ondernemers vorderen in mei

Extra uitstel is nog mogelijk en voor hulp zijn er de gemeente en de KvK.

De Belastingdienst gaat de komende maanden over tot het innen van openstaande coronaschulden van ondernemers. In mei start de daadwerkelijke invordering. Zo’n 73.000 ondernemers hebben nog niets afgelost sinds oktober 2022. Ruim honderdduizend ondernemers lopen achter met het aflossen van hun coronaschuld.

Voor de fiscus overgaat tot inning, worden ondernemers met coronaschuld nog uitvoerig voorgelicht over de stand van zaken en de mogelijkheden die ze hebben. Deze maand ontvangen ze allemaal een brief van de Belastingdienst met daarin hun totale belastingschuld, zowel de opgebouwde coronaschuld als overige belastingschulden.

Als deze ondernemers niet betalen of niet in contact treden met de Belastingdienst, volgt er in april nog een brief. Daarin worden ondernemers opgeroepen om binnen twee weken de opgebouwde achterstand in te lopen. 

Ook dan hebben ondernemers nog de mogelijkheid om versoepelingen aan te vragen. Zo worden ondernemers nogmaals gewezen op de mogelijkheden voor extra uitstel en worden zij gewezen op de mogelijkheden om in contact te komen met hulpverleningsinstanties (zoals gemeenten en Kamer van Koophandel) als zij ondersteuning nodig hebben.

Vanaf half mei gaat de Belastingdienst over tot het versturen van beschikkingen naar ondernemers die ondanks de eerdere brieven geen actie hebben ondernomen. Met zo’n beschikking kan een betalingsregeling worden ingetrokken. Ondernemers hebben na het ontvangen van deze brief nog twee weken de tijd om hun schuld te betalen. Vervolgens zal de Belastingdienst gefaseerd starten met invorderingsmaatregelen.

Tegenover de niet-betalers staan 266.000 ondernemers die gebruik hebben gemaakt van het bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis. Zij zijn begonnen met het aflossen van hun opgebouwde schuld. Hier hebben zij zestig maanden de tijd voor. 

Er zijn ruim 21.000 ondernemers die hun opgebouwde belastingschuld volledig hebben afgelost. Deze groep ondernemers lost de schuld sneller af dan verwacht, bijvoorbeeld omdat zij geen openstaande schuld met de Belastingdienst willen. Ruim 138.000 ondernemers lopen op schema met het aflossen en hebben de eerste vier termijnen volledig betaald. 

Een van de voorwaarden van de betalingsregeling is dat ondernemers ook moeten voldoen aan andere betalingsverplichtingen na 1 oktober 2022. Het gaat dan bijvoorbeeld om omzetbelasting. Zo’n 18.000 ondernemers die achterlopen bij het aflossen van de coronaschuld, hebben ook een betalingsachterstand voor een andere verplichting.

 

Gerelateerde artikelen