Fiscaal voordeel personeelsleningen vervalt

De Fiscale verzamelwet 2015 is door staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën ingediend bij de Tweede Kamer. Het voorstel bevat onder meer een beperking van het fiscale rentevoordeel voor medewerkers bij financiële instellingen.

Wanneer een werkgever een renteloze lening aan zijn werknemers verstrekt voor de aankoop of verbetering van een eigen woning, dan mag het rentevoordeel onder voorwaarden op nihil worden gewaardeerd. Een nihilwaardering in de loonbelasting levert een werknemer met een inkomen in de hoogste tariefschijf van de inkomstenbelasting een toenemend voordeel op vanwege de stapsgewijze afbouw van het renteaftrekpercentage in de inkomstenbelasting. Dat rentevoordeel vindt Wiebes ongewenst en daarom wordt voorgesteld deze nihilwaardering te laten vervallen.

Verder wordt voorgesteld dat het rentevoordeel en de aan deze personeelslening verbonden kosten niet kunnen worden aangewezen als eindheffingsbestanddeel. In de wet op de Inkomstenbelasting worden in dit kader ook corresponderende aanpassingen doorgevoerd in situaties van geen of een geringe eigenwoningschuld. De huidige nihilwaardering voor het rentevoordeel voor de lening voor de aanschaf van een fiets, elektrische fiets en elektrische scooter blijft wel bestaan.

• Aanbieding Nader rapport Fiscale Verzamelwet 2015

 

(PwC)

 

Gerelateerde artikelen