Financiële positie pensioenfondsen verslechterd door lage rente

De financiële positie van de grote pensioenfondsen is in het eerste kwartaal verslechterd. De lage rente is de boosdoener. Die is er de oorzaak van dat de pensioenverplichtingen van de fondsen flink stijgen. Dat wordt onvoldoende gecompenseerd door de goede beleggingsresultaten die de afgelopen maanden werden geboekt.

De vijf grote pensioenfondsen maakten vrijdag hun dekkingsgraad bekend, die aangeeft in hoeverre de fondsen kunnen voldoen aan hun verplichtingen. De indicator wordt sinds begin dit jaar op een andere manier berekend, namelijk door het gemiddelde over de afgelopen 12 maanden te nemen. Het is een van de maatregelen van het kabinet om het pensioenstelsel stabieler te maken.

Vier van de vijf fondsen zitten met hun zogenoemde beleidsdekkingsgraad onder de grens van rond de 105 procent die als safe wordt beschouwd om op de lange termijn de pensioenen te kunnen betalen.

Zo zit ambtenarenfonds ABP op 102,6 procent. Dat is 2,1 procentpunt lager ten opzichte van de stand eind vorig jaar. De dekkingsgraad van pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW) daalde van 108 procent naar 104 procent. Die van de metaalfondsen PME en PMT daalden naar respectievelijk 102,3 procent en 102,6 procent. Positieve uitzondering is bouwfonds bpfBouw met een dekkingsgraad van 114,4 procent, een daling met 0,6 procentpunt.

De Pensioenfederatie verwacht dat de dekkingsgraden de komende tijd verder zullen dalen. Dat betekent volgens de koepelorganisatie dat de pensioenen van veel deelnemers jarenlang niet zullen meestijgen met de inflatie (indexeren). ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool zei eerder deze week al dat de pensioenen van de 2,8 miljoen ABP-deelnemers in 2016 niet zullen worden verhoogd. Ook PFZW (twee miljoen deelnemers) zegt nu door de aanhoudend lage rente ‘onze ambitie om het pensioen van onze deelnemers te indexeren niet te kunnen waarmaken’.

De historisch lage rentestand is het gevolg van maatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB) om de zwakke economische groei in de eurozone aan te jagen en de inflatie te stimuleren. PFZW-directeur Peter Borgdorff: ‘We maken ons grote zorgen over de gevolgen die de geforceerde lage rente op de langere termijn kan hebben. De economie wordt nu wellicht aangejaagd, maar dit gebeurt op kunstmatige wijze waardoor de zo nodige structurele hervormingen uitblijven.’

(ANP)

Gerelateerde artikelen