Financiële functie wereldwijd gehinderd door management en onderinvestering

Bijna de helft van finance-professionals klaagt dat de begroting niet realistisch maar ‘politiek’ is.
De  planning, budgeting en forecasting-processen van de meeste organisaties kunnen niet voldoen aan de strategische en operationele eisen waarvoor ze bedoeld zijn, zo concluderen ACCA en KPMG in een nieuw gezamenlijk onderzoek. 
Voor het Planning, Budgeting and Forecasting rapport werden 900 finance professionals wereldwijd ondervraagd over de effectiviteit van hun eigen procedures, processen en de resultaten daarvan. De conclusie kan niet anders zijn dan dat de huidige processen beschouwd (moeten) worden als ‘verouderd’ en niet meer in staat om de strategische ontwikkeling of zelfs de dynamiek van elke dag te ondersteunen. 
 
Volgens Jamie Lyon, Head of Corporate Sector van ACCA, gaat het om het ontbreken van de juiste bedrijfscultuur. “De ‘tone at the top’ en zichtbaar commitment zijn cruciaal om met enige hoop op succes planning en forecasting en budgetting echt te integreren in ‘de business’. Er zou een echt partnership moeten ontstaan tussen Finance en de rest van de organisatie, willen we die ‘alignment’ ooit realiseren.”
Twee derde van de respondenten zegt dat verandering ‘urgent’ noodzakelijk is. Een even groot percentage zegt de meeste tijd aan forecasting en planning te besteden, terwijl slechts 7%  van de andere functies in de organisatie daar serieus mee bezig is.
 
Vooral over de begroting zijn de financials cynisch, zeker wat de relevantie en betrouwbaarheid ervan betreft. Bijna elke tweede deelnemer zegt dat de cijfers in begrotingen niet serieus genomen kunnen worden, omdat ze resulteren uit ‘politieke’ discussies en geen enkele relatie hebben met de realiteit. 62% zegt dat ze op zijn best een momentopname vertegenwoordigen, die een dag later al zijn relevantie verliest. 
Ook blijkt (weer) dat organisaties nauwelijks in staat zijn de beschikbare data effectief te gebruiken.  31%  van de finance professionals klaagt dat de kwaliteit van die gegevens niet goed genoeg is  om echt te kunnen gebruiken bij planning en forecasting. 17%  zegt dat het management er geen acht op slaat en gewoon hun eigen ideeën doordrukt.
 
En die twee aspecten, lage kwaliteit van gegevens en stijfkoppige managers, zorgen ervoor dat planning, budgetting en forecasting  eigenlijk niet echt van de grond komen. “Beslissingen worden nog steeds vooral instinctmatig genomen.”
Een van de funeste gevolgen is dat er ook structureel te weing middelen beschikbaar komen om te investeren in nieuwe technologie. 41% zegt dat er niet geïnvesteerd wordt in iets anders dan Excel; van de weinigen die wel een planning-tool aanschaften zegt 28% dat er niet uit kwam wat ze beoogden.
 
Gerelateerde artikelen