Financiële positie kleinbedrijf steeds beroerder

De financiële cijfers in kleinbedrijf zien er in het derde kwartaal beter uit dan in het tweede kwartaal van dit jaar. Toch vervallen steeds meer kleine ondernemers tot armoede.

Hoewel de omzetindex gelijk blijft, presteren alle sectoren op of boven het omzetniveau van 2019 (pré-corona). De continuïteit verbetert zichtbaar en het aantal bedrijfssluitingen is gedaald van 4 naar 2,6 procent. 

Maar de balans van kleinbedrijven geven een somber beeld. Het veelal (te) lage ondernemersloon en de negatieve buffers laten een zorgelijke situatie voor de kleine ondernemer zien. Een groot deel van de ondernemers gebruikt reserves voor pensioen en investeringen en privé spaartegoeden om in de groene cijfers te blijven.

Dit blijkt uit het vierde onderzoek van de Kleinbedrijf Index (KB-Index), waaraan meer dan duizend ondernemers deelnamen. 

36 procent van de ondernemers kent zichzelf een beloning toe onder bijstandsniveau. De combinatie van het aflossen van schulden vanuit privé en het uitkeren van een (te) laag salaris heeft invloed op de solvabiliteit.

De weerstandsindex (solvabiliteit) van kleine ondernemers is opnieuw verder gedaald. Per eind september 2021 heeft 28 procent van de ondernemers een negatief eigen vermogen, dus geen buffer om tegenvallers op te vangen. 

De weg naar fiscaal gunstige investeringen en subsidies weten de kleine ondernemers maar mondjesmaat liggen, aldus de initiatiefnemers van de KB-Index. Daardoor laten ze geld liggen, ondanks hun armoede.

Kredietmaatschappij Qredits, een van de initiatiefnemers van de kB-Index, ziet de afgelopen weken opnieuw een stijgende vraag naar corona-overbruggingskrediet. Soms geeft Qredits aan bij kleine ondernemers dat levensvatbaarheid in het geding is. “Aangeven dat het niet verstandig is om nóg meer te investeren en te lenen is voor ons ook onderdeel van sociaal kredietverstrekkerschap”, aldus Elwin Groenevelt, algemeen directeur bij Qredits.

De KB-Index is een gezamenlijk initiatief van Qredits, ONL voor ondernemers en het Kenniscentrum Digital Business & Media van de Hogeschool Utrecht. 

 

Gerelateerde artikelen