Financieel dienstverlener door AFM beboet vanwege niet melden veroordeling beleidsbepaler

De AFM heeft een boete van € 5.000 opgelegd aan AscoNed Holding, omdat de financieel dienstverlener heeft verzuimd te melden aan de AFM dat één van haar beleidsbepalers diverse keren is veroordeeld voor strafbare feiten.

Bij de behandeling van de vergunningaanvraag van Asconed in 2006 was al gebleken dat de beleidsbepaler geen volledige weergave van zaken heeft gegeven. Diverse strafrechtelijke veroordelingen zijn destijds niet gemeld. Omdat in het verdere verloop van de procedure wel openheid is gegeven, heeft de AFM volstaan met een waarschuwing.

Naar aanleiding van diverse signalen heeft de AFM deze beleidsbepaler van Asconed in 2013 opnieuw getoetst. Hieruit kwam naar voren dat de beleidsbepaler in 2007 en 2008 wederom is veroordeeld voor strafbare feiten. Asconed heeft nagelaten deze veroordelingen aan de AFM te melden. Daarvoor is deze boete opgelegd.

Gerelateerde artikelen