Financieel adviseurs willen fiscale versimpeling woningbezit

Fiscale regels rondom de eigen woning moeten worden versimpeld. Door bijvoorbeeld woningbezit en de daaraan gekoppelde schulden fiscaal van box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) naar box 3 (sparen en beleggen) te verhuizen, zoals De Nederlandsche Bank (DNB) eerder al voorstelde, zouden de regels niet alleen eenvoudiger, maar ook beter controleerbaar worden, meent een meerderheid van de financieel adviseurs. Daarmee zou ook de hypotheekrenteaftrek verdwijnen.

Het Verbond van Financiële Beroepsorganisaties (VFBO) hield een enquête onder ruim 10.000 financieel adviseurs. Daaruit kwam naar voren dat 86 procent voorstander is van het aanpassen van de regels. Vooral de complexiteit van de huidige regelingen is punt van kritiek.

Volgens VFBO-vicevoorzitter Anneke Janssen is het exacte fiscale verleden rond de eigen woning vaak lastig te herleiden en zeker bij partners die ieder een eigen verleden hebben. De eigenwoningregeling is daarmee complex, niet doelmatig, oncontroleerbaar en in de praktijk onuitvoerbaar. "Bovendien maakt die complexiteit advies onnodig ingewikkeld en daarmee onnodig kostbaar", aldus Janssen. Onderzoeken in opdracht van het ministerie van Financiën naar de werking van de fiscale regeling onderschrijven volgens de VFBO deze conclusie.

Ruim 70 procent van de adviseurs denkt dat de overheveling van het woningbezit van box 1 naar box 3 de oplossing is. De eigen woning dient in box 3 wel een aparte behandeling te krijgen, bijvoorbeeld door vrijstelling van de overwaarde van de woning. Daarnaast zou een aparte heffingskorting voor eigenwoningbezitters soelaas bieden.

Fiscale compensatie voor huiseigenaren is volgens de adviseurs noodzakelijk omdat anders de extra woonlasten stevig oplopen. Voor starters gaat het dan gemiddeld om 130 euro per maand. Gepensioneerden zouden anders maandelijks in doorsnee 235 euro meer kwijt zijn. Volgens de VFBO moet de eigenwoningregeling door de politiek met voorrang worden vereenvoudigd.

DNB kwam eerder dit jaar met het plan om huizenbezitters net zo veel belasting over hun eigen huis te betalen als ze betalen over hun spaargeld als oplossing voor de ontstane scheve verhoudingen op de woningmarkt. DNB wil dat er in de toekomst geen belastingverschillen meer bestaan tussen het huren en kopen van een huis.

De Vereniging Eigen Huis (VEH) noemde het destijds onbegrijpelijk dat DNB met een dergelijk plan kwam om de kloof tussen koop en huur te dichten. Volgens de belangenorganisatie voor huiseigenaren zou juist gekeken moeten worden naar verlaging en regulering van de huren in de vrije sector. In het plan wordt volgens de VEH ook voorbijgegaan aan de lasten en financiële risico’s die een huiseigenaar loopt.

Gerelateerde artikelen