FEE: steeds meer Europese landen kiezen voor International Standards on Auditing (ISAs)

FEE-rapport inventariseert in hoeverre de 28 lidstaten ISA’s van de IAASB voor alle audits hebben geadopteerd.
FEE’s meest recente publicatie "Overview of the ISA adoption in the EU" laat zien dat steeds meer lidstaten vrijwillig kiezen voor de toepassing en gebruik van internationale accounting standaards. Er zijn nu nog maar drie landen die nog steeds eigen standaarden prefereren. 
 
In het rapport wordt bovendien voor elk land aanvullende informatie verstrekt, zoals of en zo ja welke nationale ‘add-ons’ er zijn, of de landen ook de International Standard on Quality Control (ISQC 1) hebben overgenomen, welke richtlijnen er gelden voor de proportionele toepassing van ISA’s en hoe het toezicht op naleving is geregeld.
Gerelateerde artikelen