FEE komt met template voor country-by-country reporting

Referentiemodel voor efficiënt en compliant rapporteren

OESO, EU en andere internationale instellingen komen met initiatieven om multinationals te dwingen om meer en betere informatie te verschaffen over hun fiscale verplichtingen en activiteiten. Maar hoe dat dan in de praktijk vorm gegeven moet worden… 

De FEE, Fédération des Experts-comptables Européens dan wel Federation of European Accountants, heeft nu een eigen template ontwikkeld, waarin de basale informatie, waar het bij c-by-c reporting om gaat, geïnventariseerd en geordend wordt.

“Met ons model willen wij ondernemingen helpen om de complete voor stakeholders relevante informatie te publiceren, tegen minimale administratieve kosten en met minimaal risico op het openbaren van bedrijfsmatig gevoelige informatie. Dit initiatief past bij de missie van de FEE om constructief bij te dragen aan het internationale fiscale discours, en zo het publieke vertrouwen in ons vakgebied te herstellen.”

Hier vindt u dat template voor Country-by-country reporting.

 

Gerelateerde artikelen