FASB schrapt controversiële regelgeving rond vorderingen van banken

Critici stelden dat de betreffende regel alleen maar zorgde voor verwarring en de feitelijke performance verhulde.
De Financial Accounting Standards Board heeft na lang aandringen een accounting rule geschrapt, die betrekking had op de waardering van vorderingen van de banken. 
 
De betreffende standaard werd van kracht ten tijde van het begin van de crisis, in 2007. Banken hebben zich steeds verzet tegen de maatregel – volgens JP Morgan Chase CEO Jamie Dimon  representeerde de boekhoudkundige regel “one of the more ridiculous concepts that’s ever been invented in accounting.”
In essentie kwam de regel erop neer dat banken een verlies moesten boeken als hun ‘bad debts’ minder slecht werden, en een winst wanneer de inbaarheid van hun vorderingen nog verder verslechterde en het bijbehorend risico groter.
 
“De gedachtegang destijds was, dat een lagere waarde van de schuldenportefeuille het voor de banken goedkoper maakte om hun eigen schulden terug te kopen, dus zou dat zichtbaar moeten zijn in de winst en verliesrekening,” zo stelt de Wall Street Journal.  Toen bij het wegebben van de financiële crisis de waarde van die vorderingen heftige bewegingen ging vertonen, resulteerde dat in afwijkingen van honderden miljoenen per kwartaal. 
Toen bijvoorbeeld Morgan Stanley in het vierde kwartaal van 2008 miljarden verloor vanwege de slechte hypotheken, moest de bank tegelijkertijd ook liefst $2,7 miljard ‘fair value’ winst boeken vanwege de vermeende waardestijging van de bank – door de waardedaling van de vorderingen. 
 
De nieuwe standaard haalt ‘gains and losses’ in de waarde van de vorderingen weg uit de ‘net income’ en verhuist deze naar ‘other comprehensive income’, inkomsten die niet stammen uit operations van de bank. 
 
Gerelateerde artikelen