Fair Share – Reclaiming power in the sharing economy

Eindelijk is er een behapbare maar degelijke inleiding beschikbaar tot fenomenen als de deeleconomie, collaboratie-economie, gig economy en al die andere nieuwe manieren om waarde te creëren.
De missie van de RSA (Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce) is "het verrijken van de samenleving, door het stimuleren en steunen van nieuwe ideeën en initiatieven".  De RSA werd opgericht in 1754 en kende beroemde leden als Dickens, Faraday en Karl Marx. Voor het perspectief: in ons land richtte in diezelfde tijd van Verlichting, op 6 november 1784, Martinus Nieuwenhuijzen, arts te Edam, een zelfde soort “genootschap voor volksontwikkeling” op,  het "Genoodschap van Konsten en Wetenschappen, onder de zinspreuk: Tot Nut van ’t Algemeen".
 
Die RSA gaat met de tijd mee en publiceerde dezer dagen een uitgebreide inleiding tot het fenomeen ‘deeleconomie’, in al zijn vormen en verschijningswijzen.
“Het gaat hier om de opkomst van een nieuw economisch model, dat waarde creëert door het maximaliseren en optimaliseren van de potentie van tot op heden suboptimaal gebruikte menselijke en fysieke hulpbronnen – van vaardigheden tot tijd, ruimte en tastbare dingen.”
 
Er zijn al veel termen verzonnen voor allerlei facetten en verschijningsvormen van die deeleconomie: de sharing economy, collaborative economy (internet maakt samenwerking op afstand mogelijk),de access economy (waarbij gebruiksmogelijkheid belangrijker is dan bezit), circular economy (hergebruik en cradle-to-cradle), on-demand economy en gig economy (free lance zelfverhuur in plaats van vaste baan).
 
Een gedegen overzicht van wat al deze begrippen inhouden en betekenen in de moderne economie leest en download u via het document Fair Share – Reclaiming power in the sharing economy op de site van de RSA. 
 
Gerelateerde artikelen