Factsheet Wwz over werknemer die op staande voet ontslag neemt

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid veranderen de regels rondom ontslag. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een factsheet gepubliceerd waarin op hoofdlijnen beschreven staat waarmee werkgevers rekening moeten houden als een werknemer op staande voet ontslag neemt.

In de factsheet valt onder meer te lezen dat werknemers die ministens twee jaar in dienst waren, recht hebben op een transitievergoeding als zij worden ontslagen door hun werkgever of hun tijdelijke contract niet wordt verlengd. Dat geldt ook als ze ontslag op staande voet nemen wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

 Factsheet

Gerelateerde artikelen