EY bundelt wetsgeschiedenis Vpb overheidsondernemingen

De parlementaire behandeling Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen is door EY bij elkaar gebracht in één bundel. Deze bundel kan gemeenten (en andere overheidsorganisaties) behulpzaam zijn bij het in kaart brengen van de consequenties van de Vpb-plicht per 2016.

De bundel bevat de parlementaire behandeling van de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen, opgeknipt per thema en per wetsartikel. De specifieke thema’s zijn opgenomen in hoofdstuk 2. De toelichting per artikel is opgenomen in hoofdstuk 3. In alle gevallen zijn de relevante Kamerstukken en het paginanummer vermeld.

• Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen

(VNG)

Gerelateerde artikelen