‘Extra lastenverlichting bij richtlijn jaarrekening mogelijk’

VNO-NCW en MKB-Nederland onderschrijven grotendeels de nieuwe Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening, een Nederlandse versie van de Europese richtlijn die als uitgangspunt heeft jaarrekeningverplichtingen te moderniseren en te vereenvoudigen. Met deze wet wordt de concurrentiepositie van Nederland als vestigingsplaats van ondernemingen versterkt. Wel hebben de ondernemingsorganisaties nog aanvullingen op het voorstel van minister Van der Steur. Deze aanvullingen bieden mogelijkheid tot verdere lastenverlichting voor ondernemingen.

‘Zo kan de jaarrekeningverplichting voor zogeheten micro-ondernemingen nog verder administratief verlicht worden door de Belastingdienst te laten zorgen voor het deponeren van de jaarrekening. Via de aangifte vennootschapsbelasting beschikt deze instantie namelijk over de juiste informatie. Voor de ruim 650 duizend Nederlandse micro-ondernemingen zorgt dit voor een lastenverlaging van maar liefst 300 miljoen per jaar,’ aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

De ondernemingsorganisaties zien ook mogelijkheden voor administratieve lastenverlichting voor grotere ondernemingen waarin door de Europese richtlijn jaarrekening wél is voorzien. Volgens de Europese richtlijn kan een moederonderneming voor haar enkelvoudige jaarrekening alleen naar de eigen cijfers kijken, terwijl in het Nederlandse wetsvoorstel dit niet is overgenomen.

Als laatste lastenverlichting pleiten de ondernemingsorganisaties ervoor om middelgrote groepen van ondernemingen vrijstelling te geven van het maken van een geconsolideerde jaarrekening. Ook dit punt is een faciliteit van de Europese richtlijn, die voorschrijft dat deze vrijstelling gegeven kan worden als de organisatie in kwestie geen publiek belang dient. Ook deze vrijstelling zal zorgen voor minder administratie, zonder dat er sprake is van een verlies aan informatieverschaffing.

Gerelateerde artikelen