Extra budget voor Oost-Nederlandse R&D rond koolstofarme innovatie

De provincie Gelderland heeft de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2017 (BOPOOST17) en de bijbehorende subsidieplafonds gewijzigd.

Dit met het oog op de aanstaande openstelling van het onderdeel 'Grote R&D-samenwerkingsprojecten: koolstofarme innovatie'.

Deze paragraaf zal – zoals eerder al bekendgemaakt – van 7 november 2017 tot en met 28 februari 2018 open staan voor het indienen van aanvragen. Nu is echter invulling gegeven aan de te verkrijgen subsidie. De subsidie bedraagt:

  • per aanvraag: minimaal € 250.000 en maximaal € 2.000.000 van de subsidiabele kosten;
  • per subsidieontvanger: ten hoogste 40% van zijn deel van de subsidiabele kosten, indien de activiteiten zijn gericht op koolstofarme innovatie en experimentele ontwikkeling;
  • per subsidieontvanger: ten hoogste 40% van zijn deel van de subsidiabele kosten, indien de activiteiten zijn gericht op koolstofarme innovatie en industrieel onderzoek in combinatie met experimentele ontwikkeling.

Verder zijn nu de volgende gewijzigde subsidieplafonds vastgesteld:

  • voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Gelderland: € 8.680.000 (was € 3,2 miljoen);
  • voor zover de activiteiten ten goede komen aan de provincie Overijssel: € 1.050.000 (was € 0).

De beschikbare middelen worden op basis van ontvangst van de aanvragen verdeeld.

Over de regeling/openstelling

Met de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2017 wordt uitvoering gegeven aan het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland (OPOOST) en aan de regionale invulling van de Mkb-innovatiestimulering Topsectoren (MIT).

Binnen het onderdeel grote R&D-samenwerkingsprojecten kan subsidie worden aangevraagd door twee of meer onafhankelijke samenwerkende organisaties. Er moet minimaal één mkb-onderneming betrokken zijn, die ook ten minste 35% van de kosten maakt en betaalt. Het project moet gericht zijn op de uitvoering van gezamenlijke experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek in combinatie met experimentele ontwikkeling. Geen van de organisaties in de aanvraag mag meer dan 70% van de kosten maken.

Binnen de openstelling kan subsidie worden aangevraagd voor activiteiten die zijn gericht op koolstofarme innovatie. De activiteiten in de aanvraag moeten zijn gericht op de S3-sector Energie en Milieutechnologie, inclusief biobased economy, al dan niet in combinatie met een andere S3-sector (Agro & Food, Health of High Tech Systemen & Materialen ) of ondersteunende sectoren ICT, water, creatieve industrie, chemie en maakindustrie.

(Door: Vindsubsidies)

Gerelateerde artikelen