EU-vennootschapsbelasting op de schop

De Europese Commissie stelt voor de belastbare winst voor bedrijven met een omzet hoger dan 750 miljoen euro per jaar in alle 28 EU-landen op dezelfde manier te berekenen. Dit moet een einde maken aan belastingontwijking door multinationals. De tarieven blijven vrij.

De richtlijn voor de zogenoemde gezamenlijke grondslag voor de vennootschapsbelasting bepaalt precies welke fiscale aftrekposten in de EU worden toegestaan. Zo wil EU-commissaris Pierre Moscovici (Belastingen) onderzoeks- en ontwikkelingskosten aftrekbaar maken, bleek dinsdag in Straatsburg waar het pakket bekend werd gemaakt. Dat betekent dat in Nederland de zogeheten innovatiebox voor grote multinationals verdwijnt.

Bedrijven die financieren met eigen vermogen mogen die kosten ook aftrekken, vindt Moscovici. Deze regel dient om schulden te ontmoedigen. Nu is de rente op leningen vaak fiscaal aftrekbaar.

De richtlijn is een herziene versie uit 2011 waarover de lidstaten het na lang onderhandelen niet unaniem eens konden worden. Moscovici roept de EU-ministers van Financiën op zich nu niet tegen het “ambitieuze en actuele” pakket te keren. De onthullingen van Luxleaks, Panama Papers en Bahama Leaks over belastingontduiking en -ontwijking hebben de publieke woede opgewekt.

Europarlementariër Paul Tang (PvdA) juicht de nieuwe plannen toe. “Sluwe belastingadviseurs kunnen niet langer schuiven met kosten en opbrengsten tussen verschillende landen om zo min mogelijk belasting te betalen over de gemaakte winsten. Boetes voor bedrijven als Starbucks en Apple laten zien dat het Brussel menens is.”

Volgens de commissie zal de beoogde richtlijn tot een eerlijker en efficiënter belastingsysteem in de EU leiden. Het voorstel is een eerste stap naar een geharmoniseerd stelsel waarin multinationals hun belastbare winst in één lidstaat zullen afdragen. Daarna betaalt de betrokken belastingdienst via een verdeelsleutel de andere landen waar het bedrijf actief is hun portie uit, is het plan.

 

(ANP)

Gerelateerde artikelen