Europese wet Mica legt cryptosector aan de ketting

Cryptodienstverleners moeten in de EU voldoen aan tal van nieuwe regels.

Europese wetgeving moet een einde maken aan louche praktijken in de cryptosector. Het gaat om de wet Mica (Markets in Crypto Assets Regulation), die consumenten meer bescherming moet bieden zonder het innovatieve karakter van de sector te beknotten.

  • Voor cryptodiensten is na dit jaar een vergunning van de AFM nodig
  • Het aanhouden van financiële buffers wordt verplicht voor cryptobedrijven
  • Er is een soort prospectus verplichting de vorm van een whitepaper
  • Anonieme cryptomunten lanceren is niet meer mogelijk in de EU
  • Bestuurders worden getoetst op vakbekwaamheid

Cryptodienstverleners vallen vanaf het moment dat de nieuwe wet ingaat onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Zij moeten een vergunning hebben voor het eind van het jaar. Wie al een registratie heeft van DNB (De Nederlandsche Bank) krijgt zes maanden extra tijd. Zonder vergunning is het aanbieden van cryptodiensten verboden.

Dienstverleners in crypto’s moeten onder de nieuwe wet buffers aanhouden. Het is aan DNB om te controleren of dat ook echt gebeurt. Ook moet het vermogen van klanten strikt worden gescheiden van dat van het bedrijf. Als het bedrijf failliet gaat kunnen klanten zo nog wel bij hun crypto’s.

De Wet Mica schrijft verder voor dat de uitgevers van cryptomunten een whitepaper moeten publiceren met daarin een overzicht van de risico’s van crypto’s. Het belangrijkste verschil met een prospectus: die heeft de officiële goedkeuring van de AFM. Voor het crypto-whitepaper is geen officiële goedkeuring nodig.

Een volledig anoniem een cryptomunt lanceren is straks verboden binnen de EU. De uitgever ervan moet zich kenbaar maken als fysiek persoon of onderneming. Dat maakt de valse uitgifte van nieuwe virtuele munten, een bekende vorm van fraude, een stuk moeilijker.

De AFM ziet toe op de bekwaamheid van bestuurders en of cryptodienstverleners. De toezichthouder treedt op tegen flagrante consumentenmisleiding, bijvoorbeeld via reclame op social media. Ook speurt de AFM naar fraude, witwassen en illegaliteit.

De wet Mica laat echter een groot deel van de cryptowereld buiten schot. De handel in non-fungible tokens, unieke versleutelde bewijscertificaten voor iets digitaals, blijft voorlopig ongereguleerd. Dat geldt ook voor volledig decentraal georganiseerde handelssystemen tussen individuen, ofwel decentralized finance.

Gerelateerde artikelen