Europese Raad bespreekt houding tegenover BEPS en (minimum voor) Effective Tax Rates

De Europese Raad heeft besloten een werkgroep de opdracht te geven om een beleidsmatige reactie te formuleren op het base erosion and profit shifting initiatief van de OESO.
Op 2 september as. zal deze werkgroep een aantal gerelateerde issues bespreken, zoals een ondergrens voor belastingtarieven binnen de EU, de EU Code of Conduct  met betrekking tot de belastingen voor ondernemingen, die ‘schadelijke’ belastingregimes moet tegengaan, en de voortgang van BEPS.
 
Ook zal gesproken worden over ‘good governance’  in kwesties rond belastingafspraken met landen buiten de EU, en hun impact op belastinginkomsten voor de verschillende EU-landen. Verder komen aan de orde: mogelijke aanpassingen van de richtlijn m.b.t. de rechten en plichten van aandeelhouders. 
 
De rechten van aandeelhouders van multinationale ondernemingen zouden versterking behoeven, ook in verband met hun fiscale beleid en het verkrijgen van meer inzicht in interne transacties e.d..
Suggesties voor de werkgroep zijn welkom bij Raffaele Russo, leider van het BEPS Project van het OECD Centre for Tax Policy and Administration.
 
Gerelateerde artikelen