Eumedion wil meer duidelijkheid bij wetsvoorstel ‘pre-pack’

Eumedion steunt het wetsvoorstel betreffende de doorstart van een onderneming in een nakende faillissementssituatie, maar vindt wel dat het wetsvoorstel op onderdelen moet worden verduidelijkt. Dit schrijft Eumedion in haar naar de Tweede Kamer verzonden commentaar op het wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel bevat een regeling op basis waarvan de rechtbank in de aanloop naar een vermoedelijk faillissement alvast een beoogd curator kan aanwijzen die een doorstart van gezonde onderdelen sneller kan laten plaatsvinden (de zogeheten ‘pre-pack’).

Eumedion vindt dat er tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel meer duidelijkheid moet komen over de verhouding tussen het wetsvoorstel en de markmisbruikregelgeving voor beursgenoteerde ondernemingen. Eumedion vraagt zich bijvoorbeeld af of de aanwijzing van de beoogd curator bij een beursgenoteerde onderneming wel in stilte kan plaatsvinden, omdat een nakend faillissement in beginsel als koersgevoelige informatie zal kwalificeren. Koersgevoelige informatie dient – in principe – onverwijld openbaar te worden gemaakt. Verder vraagt Eumedion zich onder meer af of de onafhankelijke positie van de curator wel voldoende is gewaarborgd.

• Commentaar Eumedion

Gerelateerde artikelen