Eumedion: Herziening Prospectusrichtlijn niet ten koste van beleggersbescherming

De door de Europese Commissie voorgestelde herziening van de Prospectusrichtlijn mag niet ten koste gaan van adequate beleggersbescherming. Dit is de centrale boodschap van de vandaag verstuurde Eumedion-reactie op het Europese consultatiedocument over de herziening van de Prospectusrichtlijn.

De herziening van de Prospectusrichtlijn is één van de korte termijn prioriteiten van de Europese Commissie om in 2019 een Europese kapitaalmarktunie bewerkstelligd te hebben. Doelstelling van de voorgestelde herziening is om het voor ondernemingen en dan met name het mkb gemakkelijker te maken zich te financieren via de openbare kapitaalmarkt.

Op zich steunt Eumedion deze doelstelling, maar zij vindt wel dat de balans tussen toegang tot de Europese openbare kapitaalmarkt en beleggersbescherming in stand moet blijven. Het prospectus moet wat Eumedion betreft ook in de toekomst voor de belegger relevante informatie blijven bevatten, zodat een belegger zich een verantwoord oordeel kan vormen over de onderneming die effecten wil uitgeven.

Eumedion ziet mogelijkheden om met name bij vervolgemissies de prospectusregels te versoepelen, bijvoorbeeld door ondernemingen toe te staan alleen een supplement te maken op het al bestaande jaarverslag en jaarrekening. Een dergelijk supplement is ook alleen nodig als zich in de periode tussen het verschijnen van het jaarverslag en de jaarrekening en het betreden van de openbare kapitaalmarkt de omstandigheden voor de onderneming materieel zijn gewijzigd.

Verder vindt Eumedion dat het sanctieregime verregaand moet worden geharmoniseerd, evenals het toezicht op de prospectusregels.

Lees ook:

Gerelateerde artikelen